& partners

& partners is een bureau voor organisatiecoaching en biedt ondersteuning bij organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en karakterontwikkeling.

We doen dat in de rol van (organisatie) coach, adviseur, voor het ontwerp van programma’s en interventies, procesbegeleider, projectleider en trainer/uitvoerder.

& partners is opgericht in 2014 door Rob Mudde en beschikt over een groot netwerk van professionals zoals organisatiecoaches, trainers, acteurs, etc.

werkwijze

In alles wat wij ondernemen zal & partners jouw partner zijn. Dat is ons bestaan en kenmerkt onze manier van werken. Want mensen, teams en organisaties verder brengen, dat doe je samen.

recente opdrachten van & partners

  • Organisatiecoach voor een strategische alliantie van twee kinderziekenhuizen, Sophia KZ (Erasmus MC) en Willem-Alexander KZ (LUMC).
  • Spreker op een seminar over loopbaanmogelijkheden voor vrouwen in een academisch ziekenhuis.
  • Teamcoach van twee directieteams van regionale diensten van Rijkswaterstaat.
  • Organisatiecoach van een directieteam van een landelijke dienst van Rijkswaterstaat na samenvoeging van drie diensten.
  • Teamcoach van twee divisie directies van een grote verzekeraar.
  • Trainer (onbezoldigd) in samenwerken voor deelnemers aan het PhD en PostDoc programma van TULIPS (Training Upcoming Leaders in Paediatric Science
  • Teamcoach van een managementteam van een groot verpleeg- en verzorgingshuis.
  • Organisatie- en teamcoach van de directie en de leidende coalitie van een liftenfabrikant.
  • Personal coach van een aantal managers en professionals.
  • Teamcoach van een aantal teams van Staatsbosbeheer.

mijn bosdag, een unieke leiderschapservaring

Mijn Bosdag

Mijn bosdag is een product van & partners; een unieke leiderschapservaring in een prachtige omgeving. Samen met gelijkgestemden ga je zowel fysiek als mentaal aan de slag. Met uitdagingen, dilemma’s en doelstellingen. Het resultaat? Veel inspiratie, nieuwe inzichten, totale ontspanning én een lading vers gehakt hout. Lees alles over Mijn Bosdag op www.mijnbosdag.nl.